Jedna od najlepših planina u Srbiji. Idealna je za ljubitelje prirode i prelepih vidikovaca

Na Tari je razvijeno 7 turističkih područja, neka sa više a neka sa manje razvijenom turističkom infranstrukturom a to su:

  • Kaluđerske Bare
  • Mitrovac
  • Zaovine
  • Račanska Šljivovica
  • Sokolina
  • Osluša i
  • Mokra Gora

Ako odaberete Taru za vaš odmor računajte na najlepše vidikovce, prelepa jezera, očuvano prirodno bogatstvo i gostoljubive domaćine.

Nacionalni park Tara obuhvata planinski predeo u zapadnoj Srbiji koji je stavljen pod zaštitu 1981. godine. Zaštićeno područje površine od skoro 25.000 hektara pokriva najveći deo planinskog masiva Tare i Zvijezde omeđenog tokom Drine između Bajine Bašte u Srbiji i Višegrada u Bosni.

Tara spada u srednje visoke planine i predstavlja krečnjačku površ, prosečne nadmorske visine 1.000 do 1.200 metara, koju presecaju brojni kanali i klisure i sa koje se izdižu vrhovi – Kozji rid 1.591, Zborište 1.544, Janjač 1.473, Smiljevac 1.445, Galinik 1.305… Najniža tačka u parku je reka Vrelo na 234 metra.

Osnovnu vrednost Nacionalnog parka Tara predstavljaju mešovite šume koje pokrivaju preko 80% površine parka. Na ovom području do sada je registrovana jedna trećina flore Srbije odnosno blizu 1.200 biljnih vrsta uključujući i Pančićevu omoriku, endemičnu i reliktnu vrstu četinara koja je preživela zadnje ledeno doba. Takođe, planina Tara je utočište za preko 140 vrsta ptica, 19 vrsta riba i 60 vrsta sisara, među kojima je i najbrojnija populacija mrkog medveda u Srbiji.

Širom parka postoje brojna arheološka nalazišta i spomenici koji datiraju od neolita do poznog srednjeg veka. Najznačajniji su manastir Rača, zadužbina kralja Dragutina iz 13. veka, i nekropole sa stećcima u Perućcu i Rastištu, koje su 2016. godine stavljene na UNESKO-vu listu svetske kulturne baštine.

Najveću pažnju turista privlače brojni vidikovci, poput Banjske i Bilješke stene, Sjeniča, Crnjeskova, Sokolarice i Osluše, sa kojih se pružaju nezaboravni pogledi. Takođe, veliku atrakciju predstavlja kanjon reke Drine sa jezerom Perućac na kome se organizuju krstarenja brodom.

Posetiocima je dostupno oko 290 km na markiranih planinarskih staza i više od 75 km biciklističkih ruta, koje kreću iz turističkih centara. Takođe, uređeno je 6 edukativnih šetnih staza kao i prva staza u Srbiji prilagođena osobama sa invaliditetom. Turisti mogu upražnjavati različite aktivnosti kao što su planinarenje, planinski biciklizam, vožnja kajaka, rafting Drinom, veslanje na daskama (SUP), a novina u ponudi su ture posmatranja medveda.